Jowenko is sinds 1980 gespecialiseerd in die werken waarbij explosieven worden aangewend. Deze werkzaamheden vereisen een breed scala aan boormateriaal, ervaring, precisie, betrouwbaarheid en continue innovatie binnen het beroepsveld.
Dit alles staat garant voor de extreem hoge veiligheidseisen en de resultaatverplichting.

Door deze werkzaamheden heeft Jowenko zich verder gespecialiseerd op de volgende gebieden:
sponge blasting, het stofvrij stralen met behulp van sponge;
droogboorwerkzaamheden, het uitvoeren van boringen in beton, metselwerk en stabilisatie;
– het leveren van springmatten in diverse maten, rubberen matten ten behoeve van afdekking, bijvoorbeeld bij sloopwerken of ondergrond bescherming;
– het leveren van siloringen, afdekkingsmateriaal voor kuilputten, e.d.

De daadwerkelijke explosieve dienstverlening wordt uitgevoerd door ESS, Explosive Shockwave Solutions.